Badania drogowe – profesjonalne laboratorium

Laboratorium drogowe Jarosław Bartosiewicz Badania Gruntów i Nawierzchni prowadzi kompleksową obsługę inwestycji drogowych. Oferta obejmuje laboratoryjne oraz terenowe badania nawierzchni drogowych, podbudów i podłoża gruntowego, które są realizowane w związku z nowo powstającą lub przebudowywaną infrastrukturą drogową.

W laboratorium dysponujemy sprzętem pozwalającym wykonać typowe badanie drogowe, jak również sprzętem bardzo nowoczesnym i unikalnym w skali kraju, takim jak:

  • profilograf laserowy „IRI”, pozwalający na pomiar równości podłużnej nawierzchni drogowej,
  • przyczepka dynamometryczna „SRT”, pozwalającą na pomiar współczynnika tarcia nawierzchni drogowej (szorstkości nawierzchni).

Podczas realizowanych badań drogowych korzystamy z próbek pobranych we własnym zakresie  lub dostarczonych do naszego laboratorium drogowego przez zleceniodawcę.