Rozpoznanie stanu istniejącej nawierzchni

W celu rozpoznania stanu istniejącej nawierzchni oraz podłoża gruntowego wykonujemy:

  • opis istniejących uszkodzeń, widocznych na powierzchni,
  • sprawdzenie nośności istniejącej nawierzchni, ugięciomierzem belkowym,
  • wykonanie odwiertów z określeniem rodzaju warstw konstrukcyjnych,
  • rozpoznanie podłoża gruntowego pod istniejącą nawierzchnią – odwiert geotechniczny i sonda dynamiczna,
  • diagnostyka powstania stwierdzonych uszkodzeń na podstawie: badań gruntu, badań warstw konstrukcyjnych i oględzin widocznych uszkodzeń i deformacji, nośności nawierzchni.