Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Wykonujemy badania gotowych warstw asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych.

  1. Badania gotowych, ułożonych warstw asfaltowych:
  • pobieranie próbek odwiertów – średnice odwiertów: 100, 150, lub 200mm,
  • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia próbek – odwiertów, z formowaniem próbek Marshalla – badanie gęstości objętościowych zagęszczonych próbek,
  • oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni w próbkach nawierzchni – badanie gęstości mieszanek mineralno-asfaltowych.
  1. Badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych (zawartość asfaltu, uziarnienie mieszanki mineralnej).