Badania drogowe – profesjonalne laboratorium

Nowo powstające lub przebudowywane nawierzchnie drogowe wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań. Przydatne w tym zakresie są badania drogowe, które pozwalają ocenić m.in. właściwości i stan jakości nawierzchni. Nasze laboratorium drogowe prowadzi kompleksową obsługę inwestycji drogowych. Oferta obejmuje laboratoryjne oraz terenowe badania nawierzchni drogowych, podbudów i podłoża gruntowego, które są realizowane w związku z nowo powstającą lub przebudowywaną infrastrukturą drogową.

W laboratorium dysponujemy sprzętem pozwalającym wykonać typowe badanie drogowe, jak również sprzętem bardzo nowoczesnym i unikalnym w skali kraju, takim jak: – profilograf laserowy „IRI”, pozwalający na pomiar równości podłużnej nawierzchni drogowej, – przyczepka dynamometryczna „SRT”, pozwalającą na pomiar szorstkości nawierzchni drogowej – oznaczenie współczynnika tarcia. (dwa podpunkty wyróżnione) Podczas realizowanych badań drogowych korzystamy z własnych próbek lub tych, które dostarczy do naszego laboratorium drogowego zleceniodawca. W ramach prowadzonego przez nas badania drogowego możemy m.in. ocenić jaka jest jakość podłoża, gruntów w warstwach nasypowych czy podbudów betonowych lub tłuczniowych. Badanie drogowe wykonywane w laboratorium drogowym daje także odpowiedź w zakresie stabilizacji gruntów.