Badania Gruntów i Nawierzchni

Badania Gruntów i Nawierzchni

LABORATORIUM WYKONUJE BADANIE RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ PROFILOGRAFEM LASEROWYM
IRI ORAZ BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SRT
BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH, PODBUDÓW ORAZ GRUNTÓW I KRUSZYW
 
 
 

Profesjonalne laboratorium drogowe

Nawierzchnie drogowe wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań, nie tylko w chwili oddania do użytku, ale również w trakcie dalszej eksploatacji. Jako profesjonalne laboratorium drogowe, prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji drogowych.
Nasza oferta obejmuje laboratoryjne oraz terenowe badania drogowe, które są realizowane głównie w związku z nowo powstającą lub przebudowywaną infrastrukturą drogową. Dysponujemy sprzętem pozwalającym wykonać typowe badania, oraz sprzętem bardzo nowoczesnym i unikalnym w skali kraju, takim jak:
- profilograf laserowy "IRI" pozwalający na pomiar równości podłużnej nawierzchni drogowej,
- przyczepka dynamometryczna "SRT" pozwalająca na pomiar szorstkości nawierzchni drogowej - oznaczenie współczynnika tarcia.

Badania drogowe: nawierzchni asfaltowych, kruszyw, mieszanek mineralnych, mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nasze laboratorium drogowe wykonuje specjalistyczne badania nawierzchni asfaltowych, kruszyw, a także mieszanek mineralno-asfaltowych. Analizy prowadzimy zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak również w terenie, sami pobieramy próbki, lub pracujemy na próbkach powierzonych, w zależności od indywidualnych oczekiwań inwestora.
W ofercie naszego laboratorium znajduje się szeroka gama badań drogowych pozwalających ocenić jakość podłoża, gruntów w warstwach nasypowych, stabilizacji gruntów, podbudów betonowych i tłuczniowych.
ROZPOZNANIE ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI I PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl